logo
fb

#4 Uczestnicy badań archeologiczno-architektonicznych zamku w KowalewieOtwórz menu  Historia Zamknij menu Historia

#4 Uczestnicy badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Kowalewie

[Dodano: 2019-06-19 12:45]

#1 Zamek zaczął wyjawiać swe tajemnice
#2 Kolejny krok do poznania krzyżackiego zamku
#3 Trzeci sezon w krzyżackiej warowni
#4 Uczestnicy badań archeologicznych
#5 Zamek w Kowalewie Pomorskim
#6 Próba rekonstrukcji zamku
#7 Dzieje warowni
#8 Przedzamcze zachodnie zamku
#9 Układ przestrzenny i architektura zamku


Dr hab. Marcin Wiewióra - Kierownik Zakładu Archeologii Architektury IA UMK w Toruniu. Od 2005 roku kieruje projektem Zamki ziemi chełmińskiej. Prowadzi badania naukowe z zakresu archeologii architektury sakralnej i obronnej (Polski, Nubii).
mw.jpg

Dr Bogusz Wasik - Od wielu lat, łącząc pasję z pracą naukową, interesuje się architekturą, a zwłaszcza budownictwem zamkowym. Absolwent ochrony dóbr kultury (specjalizacja konserwatorstwo) i archeologii (specjalizacja archeologia architektury) na UMK w Toruniu. W ramach rozprawy doktorskiej pt. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (XIII-XV wiek) badał techniki budowy i przemiany budownictwa zamkowego. Uczestniczył i współprowadził badania archeologiczno-architektoniczne kilku zamków z terenu ziemi chełmińskiej (Papowo Biskupie, Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie).
bw.jpg

Mgr Radosław Cisło - Absolwent archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania wiąże z architekturą gotycką ziemi chełmińskiej. Pracę dyplomową, traktującą o archeologii zamków biskupów chełmińskich, przygotowywał pod opieką dr hab. Marcina Wiewióry. Obecnie studiuje historię i pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jóźwiaka pisze pracę magisterską dotyczącą historiografii średniowiecznych zamków ziemi chełmińskiej. Jest jednym z inicjatorów oraz twórców niniejszej strony. Dotychczas uczestniczył w badaniach archeologiczno-architektonicznych w: Wąbrzeźnie, Papowie Biskupim, Kowalewie Pomorskim, a także w wykopaliskach przy kościele Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu. Brał również udział w nadzorach archeologicznych przy odsłanianiu reliktów kościoła Świętego Jerzego w Toruniu oraz na stanowisku nr 123 w Bydgoszczy.
rc.jpg

Mgr Krzysztof Cackowski - Doktorant na Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Swoje zainteresowania skupia na uzbrojeniu średniowiecznym oraz na architekturze obronnej tej epoki. Pracę licencjacką oraz magisterską poświęconą problematyce zbroi typu „płaty” pisał pod kierunkiem dr hab. Marcina Wiewióry. Wykonał analizę (w tym zdjęcia RTG) oraz rekonstrukcję tego typu zbroi znalezionej podczas badań w Radzyniu Chełmińskim. Jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców powstania niniejszej strony. Uczestniczył w badaniach archeologiczno-architektonicznych w: Radzyniu Chełmińskim, Wąbrzeźnie, Papowie Biskupim, Kowalewie Pomorskim oraz badaniach cmentarzysk w Małym Czystym, Wielkim Wełczu i przy współpracy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Sadłowie.
kc.jpg

Mgr Luboš Hobl - Doktorant na Uniwersytecie Czech Zachodnich w Pilznie. Interesuje się archeologią architektury (szczególnie zamków) i kulturą materialną średniowiecza. Pracę bakalarską pisał pod kierunkiem Prof. PhDr. Tomáša Durdíka, DrSc. Uczestniczył w wielu badaniach archeologiczno-architektonicznych w Czechach (m.in. zamków Bečov nad Teplou, Velhartice, Švihov, Zlenice, Pořešín, klasztoru Teplá) i w Polsce (Wąbrzeźno, Papowo Biskupie, Kowalewo Pomorskie).
lh.jpg

Oraz wielu studentów UMK

Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik


#725
Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik


#722
Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik


#721Więcej zdjęć z tego wydarzenia: Galerie - Zamek krzyżacki


874