logo
fb

#2 Kolejny krok do poznania krzyżackiego zamku w Kowalewie PomorskimOtwórz menu  Historia Zamknij menu Historia

#2 Kolejny krok do poznania krzyżackiego zamku w Kowalewie Pomorskim

[Dodano: 2019-06-18 09:23]

Pan Wojciech Pastuszka udzielił mi zgodę na publikację cyklu artykułów, za co bardzo dziękuję.(źródło dokumentu podaję na końcu)

#1 Zamek zaczął wyjawiać swe tajemnice
#2 Kolejny krok do poznania krzyżackiego zamku
#3 Trzeci sezon w krzyżackiej warowni
#4 Uczestnicy badań archeologicznych
#5 Zamek w Kowalewie Pomorskim
#6 Próba rekonstrukcji zamku
#7 Dzieje warowni
#8 Przedzamcze zachodnie zamku
#9 Układ przestrzenny i architektura zamku


Zapraszam do lektury.

Wojciech Pastuszka - autor serwisu Archeowieści, z wykształcenia prawnik, a z zawodu dziennikarz, ale pasjonat archeologii i historii. O archeologii pisze nie tylko w Archeowieściach. Jego teksty ukazały się m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Archeologii Żywej" i "Wiedzy i Życiu".
W 2010 r. dostał za Archeowieści tytuł Popularyzatora Nauki w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2011 r. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich przyznało mu nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego.

Wojciech Pastuszka – 9 sierpnia 2014
Drugi sezon wykopalisk w Kowalewie Pomorskim (woj. kujawsko-pomorskie) pozwolił archeologom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzupełnić plan zamku kolejnymi szczegółami, a także uzyskać trochę informacji o pracach ziemnych, które prowadzili Krzyżacy podczas jego budowy.Studenci podczas prac przy wykopaliskach na Górce Zamkowej w 2014 roku, foto. B. Wasik


#710


Zamek w Kowalewie Pomorskim jest jedną ze słabiej znanych zakonnych fortyfikacji. Doznał poważnych zniszczeń już podczas potopu szwedzkiego, a jego resztki rozebrano w XIX w. Co gorsza nie zachowały się żadne plany i ryciny twierdzy, które można by uznać za rzetelne.


Jasny jest jedynie ogólny układ zamku. Składał się on z dwóch przedzamczy, na północ od których położony był dom konwentu (zamek wysoki) otoczony parchamem (często spotykany w krzyżackich warowniach pas ziemi między zamkiem właściwym a murem zewnętrznym), który łączył się z trzecim przedzamczem, usytuowanym na zachód od zamku. Całość otaczały fosy, a od północy nieistniejące już jezioro.


W ubiegłym roku badacze z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu przeprowadzili pierwsze wykopaliska na terenie dawnego zamku. Udało im się między innymi określić zasięg domu konwentu na osi północ-południe.


W lipcu tego roku archeolodzy ponownie pojawili się w Kowalewie Pomorskim. Wykopaliskami kierował Marcin Wiewióra, przy współudziale Agaty Momot i Bogusza Wasika. Celem tegorocznych badań było dokładniejsze ustalenie linii przebiegu ściany południowej konwentu oraz uchwycenie kurtyny zachodniej.


Badania niestety potwierdziły wstępne obserwacje z zeszłego roku – zamek wysoki (dom konwentu) został niemal całkowicie rozebrany, łącznie z fundamentami. Mimo to, w oparciu o skromne pozostałości i negatywy niezachowanych murów, archeologom udało się zrealizować postawione cele, dzięki czemu znany jest już zasięg domu konwentu od południa, północy i zachodu.Wykop nr 9 wykonany w 2014 roku - profil południowy, mur parchamu, foto B. Wasik


#711


Z badań wynika, że była to budowla zbliżonych rozmiarów co zamki w Papowie Biskupim i Gołubiu, ale nie wiadomo jeszcze czy wzniesiono ją na rzucie kwadratu czy prostokąta. Ustalenie tego będzie jednym z celów dalszych badań.


W dwóch wykopach archeolodzy natrafili na zachowany bruk piwnic skrzydła południowego i zachodniego. Oczom badaczy ukazał się także świetnie zachowany mur parchamu – całkowicie przekryty ziemią dalszy ciąg widocznego na powierzchni od południowego-wschodu.


– Na tej podstawie można przypuszczać, że mury zasypanej fosy oddzielającej zamek wysoki od przedzamcza środkowego są w znacznym stopniu pod ziemią zachowane – komentuje Bogusz Wasik.


Dzięki wykopom przecinającym południowy parcham archeolodzy uzyskali ciekawe informacje pozwalające zrekonstruować przebiegu prac budowlanych w tym rejonie. Krzyżacy wznieśli zamek na bardzo niedogodnym podłożu w postaci niestabilnego, lekkiego piasku calcowego. Wykopali w nim szerokie rowy pod fosę i kurtynę domu konwentu, a następnie budując mur parchamu i kurtynę podnieśli i wyrównali poziom terenu za pomocą nawiezionej ziemi.


Tegoroczne wykopaliska dostarczyły także dalszych form kształtek ceramicznych, które powiększyły i tak bogaty zbiór detalu z badań zeszłorocznych. Potwierdza to, że warownia kowalewska posiadała znaczne walory artystyczne.


Więcej zdjęć z tego wydarzenia: Galerie - Zamek krzyżacki

Źródło: Kolejny krok do poznania krzyżackiego zamku w Kowalewie Pomorskim


924