logo
fb

Galerie[ powrót ]

W galerii Wszystkie obrazy są umieszczone wszystkie zdjęcia, jakie dotyczą nazwy galerii. Znajdują się tutaj bardziej i mniej znane fotografie, prezentowane w kolejności odwrotnej (ostatnio dodane na górze). Sugeruję najpierw przewinąć stronę do dołu i rozpocząć oglądanie.


Jeśli posiadasz takie, których tutaj brakuje i chcesz je udostępnić, to skorzystaj proszę ze strony Dodaj zdjęcie i podziel się z innymi.


# 823 - Ogrodnictwo w Kowalewie - zdjęcie z lat siedemdziesiątych. Fotografia nadesłana przez Panią Annę Kluge ze Szczecina, bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.08.15 23:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 819 - Zdjęcie dodane anonimowo (nick: darekmaciek), bardzo dziękuję i poproszę o więcej jeśli posiadasz :) Pierwszy raz widzę to zdjęcie. I o to mi właśnie chodzi na stronie http://dawnekowalewo.pl, żeby ocalić od zapomnienia stare, gdzieś ukryte fotografie, takie których jeszcze nikt nie widział a tutaj może to zrobić. Brawo dla darekmaciek, wielkie dzięki jeszcze raz!!! Podano taki opis do tego zdjęcia: "Ulica Brodnicka, skrzyżowanie z Podborkiem (przy krzyżu). Prawdopodobnie lata 60. XX w. Zdjęcie z prywatnego archiwum."

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.13 21:15, przez: darekmaciek | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 818 - Fragment mapy z 1911 roku, na której są oznaczone lokalizacje wiatraków w tamtym okresie. Wiatrak przy ulicy Młyńskiej (zdjęcie #029 i pocztówki #305, #322, #323, #326, #332) i w okolicach Napola (zdjęcie #754 i pocztówka #326).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.13 20:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 817 - Awers pocztówki ze zniszczonym wiatrakiem - lokalizacja nie jest potwierdzona. Istnieje hipoteza, że wiatrak znajdował się w Bielsku. Ale czy w tym nieopodal Kowalewa? Jeśli ktoś posiada informacje na ten temat to proszę je do mnie wysyłać (kontak@dawnekowalewo.pl). Kilka dni temu zostały do mnie przysłane skany oryginalnej pocztówki, którą w 2013 roku kupił Pan Wiesław Szkopek, właściciel strony http://e-mojewiatraki.com/ Bardzo dziękuję Panu Wiesławowi za dostarczenie skanów i zgodę na ich publikację oraz za dotychczasową korespondencję na temat tajemnicy tego wiatraka.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.13 19:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 816 - Rewers pocztówki ze zniszczonym wiatrakiem - lokalizacja nie jest potwierdzona. Istnieje hipoteza, że wiatrak znajdował się w Bielsku. Ale czy w tym nieopodal Kowalewa? Jeśli ktoś posiada informacje na ten temat to proszę je do mnie wysyłać (kontak@dawnekowalewo.pl). Kilka dni temu zostały do mnie przysłane skany oryginalnej pocztówki, którą w 2013 roku kupił Pan Wiesław Szkopek, właściciel strony http://e-mojewiatraki.com/ Bardzo dziękuję Panu Wiesławowi za dostarczenie skanów i zgodę na ich publikację oraz za dotychczasową korespondencję na temat tajemnicy tego wiatraka.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.13 18:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 815 - Kowalewo 1926 rok - poświęcenie figury Matki Boskiej Niepokalanej Poczętej. Zdjęcie było zamieszczone w Przewodniku Katolickim z dnia 12 grudnia 1926 roku. Poświęcenia dokonał wikary X. Józef Sobisz (ur. 17.3.1902 w Podjazach, pow. kartuskim, święc. 28.6.1925). Poprzednio był wikarym w Grudziądzu (potw. Diecezja CHełmińska zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.06 21:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 814 - Zdjęcie znalezione w Wirtualnym Muzeum MOJE WIATRAKI (pocztówki). Pocztówka pochodzi ze strony http://e-mojewiatraki.com/ i znajduje się w jej bogatej kolekcji. Właściciel strony i pocztówki, Pan Wiesław Szkopek, udzielił mi zgodę na publikację, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 23:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 813 - Ryc. 1. Wyniki prospekcji geofizycznych (magnetometrycznej i elektrooporowej) oraz rozmieszczenie wykopów badawczych z lat 2013–2016 (wg K. Misiewicz, W. Małkowski; rys. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 812 - Ryc. 2. Rekonstrukcja rzutu zamku w połowie XIV wieku na podstawie wyników badań archeologiczno-architektonicznych z lat 2013–2016 (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 811 - Ryc. 3. Próba rekonstrukcji wyglądu zamku w połowie XIV wieku (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 810 - Ryc. 4. Wykop nr 26 – ściana budynku i schodu (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 809 - Ryc. 5. Wykop nr 20 – profi l północny. Przekrój zasypanej fosy wypełnionej oraz kamiennego fundamentu (rys. L. Hobl, obr. komp. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 808 - Ryc. 6. Przekrój wschód zachód z widokiem na południe przez przedzamcze zachodnie i do konwentu z zaznaczeniem nasypów budowlanych (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 807 - Ryc. 7. Rzut wykopu nr 23 z reliktami dwóch faz przypór (rys. I. Ryżek, ob. komp. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 806 - Ryc. 8. Relikt czoła przypory pierwszej fazy (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 805 - Ryc. 9. Nowożytna ścianka oporowa odkryta w wykopie nr 18 (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 804 - Ryc. 10. Kowalewo Pomorskie. Rekonstrukcja kolejności prac ziemnych prowadzonych podczas budowy północnego muru obronnego przedzamcza zachodniego (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.03 01:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 803 - Ryc. 1. Lokalizacja Kowalewa na ziemi chełmińskiej (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 802 - Ryc. 2. Kowalewo Pomorskie. Rycina z XVII wieku ukazująca ruiny zamku (wg Rogalski 1986)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 801 - Ryc. 3. Kowalewo Pomorskie. Rekonstrukcja rzutu zamku wysokiego i linii murów przedzamczy (wg Steinbrecht 1888)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 800 - Ryc. 4. Kowalewo Pomorskie. Lokalizacja wykopów badawczych z lat 2013–2015 (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 799 - Ryc. 5. Kowalewo Pomorskie. Wykop 2: rzut dna (A) i widok profi lu wschodniego (B) (fot. i oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 798 - Ryc. 6. Kowalewo Pomorskie. Wykop 4: profil wschodni z widocznym negatywem rozbiórkowym kurtyny zamkowej (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 797 - Ryc. 7. Kowalewo Pomorskie. Wykop 16: rzut dna z fragmentem bruku piwnicy i pozostałościami filaru sklepiennego (fot. i oprac. M. Wiewióra)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 796 - Ryc. 8. Kowalewo Pomorskie. Rzut zespołu zamkowego w świetle badań z lat 2013–2015 (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 795 - Ryc. 9. Kowalewo Pomorskie. Pozostałości zamku: A – mury i baszty przedzamcza południowego, B – baszta przedzamcza środkowego, C – filar gdaniska, D – mur parchamu i fosa (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 794 - Ryc. 10. Kowalewo Pomorskie. Pozostałości zamku: A – wewnętrzne lico muru południowego odsłonięte w wykopie 9, B – relikt południowego muru parchamu, C – północny odcinek wschodniego muru parchamu (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 793 - Ryc. 11. Kowalewo Pomorskie. Rekonstrukcja rzutu domu konwentu (oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 792 - Ryc. 12. Kowalewo Pomorskie. Relikty murów domu konwentu: A – szyja schodowa przy skrzydle północnym, B – ściana działowa skrzydła wschodniego, C – fundament kurtyny południowej domu konwentu, D – pozostałość ściany działowej skrzydła południowego (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 791 - Ryc. 13. Kowalewo Pomorskie. Typy kształtek żebrowych z zamku (rys. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 790 - Ryc. 14. Kowalewo Pomorskie. Przykłady kształtek ceglanych z badań zamku (fot. M. Wiewióra)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.07.02 17:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 789 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 21:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 788 - Gotycki filar gdaniska, tabliczka informacyjna widoczna od północnego wschodu, stan na dzień 2012-09-28. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 21:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 787 - Gotycki filar gdaniska u podnóża zamkowego, fragment muru od południowego zachodu, stan na dzień 2012-09-28. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 21:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 786 - Gotycki filar gdaniska u podnóża zamkowego, widok muru od południowego zachodu, stan na dzień 2012-09-28. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 21:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 785 - Pozostałość narożnej baszty dawnych obwarowań miejskich widocznej od strony ulicy Szkolnej. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 21:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 784 - Pozostałość narożnej baszty dawnych obwarowań miejskich widocznej od strony ulicy Szkolnej. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 783 - Tabliczka informacyjna na narożnej baszcie więziennej dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 782 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 781 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów - wejście do wieży. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 780 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 779 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 778 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:50, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 777 - Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegania murów. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 776 - Fragmenty murów obronnych widoczne z Górki Zamkowej. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 775 - Fragmenty murów obronnych, widoczne z Górki Zamkowej. Na drugim planie wieża ciśnień. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 2 razy)

# 774 - Fragmenty murów obronnych, widoczne z Górki Zamkowej. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 773 - Mury obronne przedzamcza na styku zamku i miasta, widoczne od strony ulicy Szkolnej. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 772 - Mury obronne przedzamcza widoczne od strony ulicy Fosa Jagiellońska. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 771 - Mury obronne przedzamcza widoczne od strony ulicy Fosa Jagiellońska. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 20:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 770 - Zdjęcie z prywatnej kolekcji "pomorzanindw", dziękuję za udostępnienie - fragmenty ruin wystające z ziemi.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 00:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 769 - Zdjęcie z prywatnej kolekcji "pomorzanindw", dziękuję za udostępnienie - fragmenty ruin wystające z ziemi.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 00:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 768 - Zdjęcie z prywatnej kolekcji "pomorzanindw", dziękuję za udostępnienie - fragmenty ruin wystające z ziemi.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.27 00:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 767 - Zdjęcie z prywatnej kolekcji "pomorzanindw", dziękuję za udostępnienie - fragmenty ruin wystające z ziemi.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 23:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 766 - Gotycki filar gdaniska u podnóża zamkowego. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 23:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 765 - Gotycki filar gdaniska u podnóża zamkowego. Zdjęcie znalezione w Internecie, właściciel nieznany.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 23:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 764 - Zdjęcie z prywatnej kolekcji "pomorzanindw" - prace archeologiczne studentów z UMK.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 23:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 763 - Ryc. 10. Rzut parteru i piętra głównego (południowego) skrzydła zamku w Lochstedt (wg C. Steinbrechta)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 762 - Ryc. 9. Plan zamku wysokiego na podstawie wyników badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2013–2015 (Archiwum ZAA, IA UMK w Toruniu; oprac. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 761 - Ryc. 8. Kształtka żebrowa z rysunkiem przęsła sklepienia gwiaździstego (Archiwum ZAA, IA UMK w Toruniu, fot. i rys. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 760 - Ryc. 7. Filar gdaniska (fot. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 759 - Ryc. 6. Przekrój północ-południe domu konwentu w Kowalewie Pomorskim (przez podpiwniczone skrzydło północne i niepodpiwniczony przejazd bramny w skrzydle południowym) z uwzględnieniem zarejestrowanych podczas badań poziomów calca, pierwotnego gruntu i nawarstwień nasypowych z okresu budowy (Archiwum ZAA, IA UMK w Toruniu, rys. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 758 - Ryc. 5. Rekonstrukcja układu przestrzennego domu konwentu w Kowalewie Pomorskim na podstawie reliktów i negatywów zarejestrowanych w wykopach badawczych z lat 2013–15 (Archiwum ZAA, IA UMK w Toruniu, rys. B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 757 - Ryc. 3. Popis wojska województwa chełmińskiego z końca XVII w. z widocznymi ruinami zamku w Kowalewie Pomorskim (wg Rogalski 1986)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 756 - Ryc. 2. Szkic sytuacyjny miasta i zamku w Kowalewie Pomorskim wg C. Steinbrechta (Steinbrecht 1888)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 755 - Ryc. 1. Mapa ziemi chełmińskiej z lokalizacją Kowalewa Pomorskiego (Archiwum ZAA IA UMK w Toruniu, oprac. M. Wiewióra; B. Wasik)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.26 00:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 754 - Zdjęcie z 1920 roku, przesłane przez Panią Alicję Reza. Oto opis właścicielki fotografii: "zdjęcie jest zrobione w 1920 r., przedstawia wiatrak, w którym mieścił się młyn, w okolicy dworca miejskiego. Mój Ojciec uczył się tam zawodu młynarza około 1930 roku." Dziękuję bardzo za dodanie zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.21 15:47, przez: Alicja Reza | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 750 - Fragmenty dachówek odkrytych przy murze parchamu zamku wysokiego, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:47, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 749 - Badania wschodniej części zamku wysokiego, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:46, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 748 - Mur parchamu, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 747 - Wykop 10. - profil zachodni, relikt muru i wylewka zaprawy, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 746 - Świadek 8, 9 - profil wschodni, nawarstwienia parchamu, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 745 - Wykop 8. - profil zachodni, zasypisko - negatyw - po rozebranej południowej ścianie zamku wysokiego, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 744 - Wykop 11. - sondaż z odsłoniętym brukiem piwnicy skrzydła zachodniego, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 743 - Wykop 11. - profil północny, zasypisko skrzydła zachodniego. U dołu sondaż z odsłoniętym brukiem piwnicy, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 742 - Wykop 9. - profil wschodni, nawarstwienia parchamu, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 741 - Wykop 7. - profil południowy, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 740 - Wykop 7. - część zachodnia, ława kamienna, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 739 - Wykop 7. - bruk oraz warstwa spalenizny, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 738 - Wykop 6. - profil południowy, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 13:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 737 - Wykop 6. - zwalisko po sklepieniu, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 736 - Wykop 5. - lico zachodnie muru w poszerzeniu wykopu, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 735 - Wykop 5. - relikty muru w części zachodniej, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 734 - Wykop 4. - profil wschodni, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 733 - Wykop 4. - profil zachodni, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 732 - Wykop 3. - profil wschodni, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:39, przez: | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 731 - Północna część wykopu 3. świadek 2_3, południowa część wykopu 2 - relikty bruku dziedzińca, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 730 - Wykop 2. - konstrukcja wejścia do piwnicy, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 729 - Wykop 2. - relikt schodów do piwnicy pod skrzydłem północnym, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 728 - Wykop 1. - domniemany ostaniec muru, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 727 - Wykop 1 - profil zachodni, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 726 - Widok ogólny wykopów ekplorowanych we wschodniej części domu konwentu, fot. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 725 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 724 - Mgr Luboš Hobl i mgr Krzysztof Cackowski podczas prac przy wykopaliskach w Kowalewie Pomorskim, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 723 - Mgr Krzysztof Cackowski podczas prac przy wykopaliskach w Kowalewie Pomorskim, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 722 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 721 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 720 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 719 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 718 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 717 - Studenci UMK podczas prac przy wykopaliskach w Kowalewie Pomorskim.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.19 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 716 - Plan sytuacyjny zamku i fragmentu miasta - rycina według Conrada Steinbrechta. Rycina pochodzi z książki Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej autorstwa Andrzeja Pabiana i Waldemara Rozynkowskiego (wydawnictwo Scriptor M&A, Toruń 1997, ISBN 83-905595-3-6). W książce zostały opisane zamki Bierzgłowo, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Mała Nieszawka, Radzyń Chełmiński, Rogóźno Pomorskie, Lipienek, Toruń, Unisław, Starogród, Pokrzywno, Papowo Biskupie, Kowalewo Pomorskie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 23:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 715 - Plan sytuacyjny zamku - rycina pochodzi z wydania Die Bau und Kunstdenkmaler des Kreises Thorn z 1889 roku

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 22:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 714 - Pozostałość zamku - filar danskeru czyli gdaniska, podpora mostu zwodzonego - rycina pochodzi z wydania Die Bau und Kunstdenkmaler des Kreises Thorn z 1889 roku

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 22:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 713 - Ściana działowa skrzydła wschodniego odkryta podczas wykopów w 2015 roku, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 16:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 712 - Wykopy w 2015 roku na stoku przedzmacza, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 16:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 711 - Wykop nr 9 wykonany w 2014 roku - profil południowy, mur parchamu, foto B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 16:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 710 - Studenci podczas prac przy wykopaliskach na Górce Zamkowej w 2014 roku, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 16:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 709 - Studenci podczas prac przy wykopaliskach na Górce Zamkowej w 2013 roku, foto. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 00:22, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 708 - Widok z wieży ciśnień na wykopy archeologiczne eksplorowane w 2013 roku, fot. B. Wasik

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.06.18 00:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 658 - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 9 sierpnia 2013 roku, zdjęcie udostępnione dzięki administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.04.12 23:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 657 - Dwór Pluskowęsy, zdjęcie z 1975 roku, wystawione na portalu aukcyjnym za 39,99 pln

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.04.12 23:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 654 - Dom Kultury lata osiemdziesiąte, zdjęcie znalezione w Nowościach z 2000 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.04.01 20:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 653 - Pocztówka przedstawia zabudowę Dużego Rynku w Brodnicy - 1910 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.04.01 20:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 652 - Teren po wyburzonym młynie zbożowym w Kowalewie w 2012 roku. Kolejny raz korzystam z uprzejmości Pana Michała Piotra Wiśniewskiego, dziękuję za zgodę na publikację zdjęć, które pochodzą ze strony https://kamiennakamieniu.wordpress.com

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.04.01 13:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 651 - Pocztówka dostarczona przez Panią Magdalenę Radko z Urzędu Miejskiego w Kowalewie. Dziękuję bardzo, nie spotkałem takiej nigdzie, więc będzie cennym nabytkiem galerii - wieża ciśnień, fragment murów obronnych, Urząd Miasta i Gminy, kościół gotycki - nie znam daty wydania pocztówki, ale szacuję na 2005 lub 2010 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.04.01 09:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 650 - Pocztówka z początku dwudziestego wieku, wystawiona na portalu aukcyjnym za 105,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.03.24 20:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 649 - Pocztówka z 1918 roku. Koloryzowana fotografia przedstawiająca rynek w Kowalewie Pomorskim w okresie przed pierwszą wojną światową. Pocztówka wydana po odzyskaniu niepodległości. Wystawiona na portalu aukcyjnym za 19,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.03.24 20:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 647 - Pocztówka z początku dwudziestego wieku, wystawiona na portalu aukcyjny za 60,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.03.24 20:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 646 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 645 - Wrzesień 2017. Jadący koleją transport amerykańskich pojazdów wojskowych nie zmieścił się pod dachem peronu stacji kolejowej w Kowalewie Pomorskim i zahaczył o wiatę.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 644 - Wrzesień 2017. Jadący koleją transport amerykańskich pojazdów wojskowych nie zmieścił się pod dachem peronu stacji kolejowej w Kowalewie Pomorskim i zahaczył o wiatę.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 643 - Wrzesień 2017. Metalowe elementy spadły na tory i dostały się pod wagony. W ten sposób zostały potłuczone betonowe podkłady na torze nr 2.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 642 - Wrzesień 2017. Metalowe elementy spadły na tory i dostały się pod wagony. W ten sposób zostały potłuczone betonowe podkłady na torze nr 2.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 641 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 640 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 639 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 638 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 637 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 636 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 21:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 635 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 20:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 634 - Wrzesień 2017. Skład z Gdyni do Żagania przewoził ponad 30 pojazdów wojskowych. Kilka z nich nie zmieściło się pod wiatą przy peronie numer 3, zahaczając o jego konstrukcję. Jednocześnie uszkodzeniu uległo kilka wieżyczek wyposażonych w drogi sprzęt optyczny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 20:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 633 - Pozostałość po dawnej kolei - kran do nawadniania parowozów Na Dworcu Głównym w Kowalewie Pomorskim. Nie pamiętam gdzie znalazłem to zdjęcie i nie wiem kto jest jego autorem. Napisałem prośbę do administracji strony, której sygnatura znajduje się na zdjęciu. Liczę na to, że otrzymam zgodę na pozostawienie zdjęcia w galerii. Aktualizacja: otrzymałem zgodę na pozostawienie zdjęcia - bardzo dziękuję za to Panu Tomaszowi Stochmal.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.09 19:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 631 - Pocztówka, kościół ewangelicki, data wydania nieznana, wystawiona na portalu aukcyjnym za 19,00 pln

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.06 21:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 630 - Pocztówka, Plac Wolności, data wydania nieznana, wystawiona na portalu aukcyjnym za 19,00 pln

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.06 21:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 625 - Fragment pocztówki z 1900 roku, podpisanej - Rzeźnia, wystawiona na portalu aukcyjnym za 250.00 pln

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.06 19:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 624 - Pocztówka z 1900 roku, podpisana - Rzeźnia, wystawiona na portalu aukcyjnym za 250.00 pln

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.06 19:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 621 - Zdjęcie z lipca 2018 roku, wykonane przez jednego z pielgrzymów, podczas wizyty w kościele pw. Św. Mikołaja

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2019.02.06 18:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 620 - Panorama kowalewa, pocztówka znaleziona w Internecie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 01:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 619 - Pocztówka z roku 1915, wystawiona na portalu aukcyjnym za 44,00 euro.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 618 - Panorama Kowalewa z 1936 roku - na pocztówce widać synagogę, udostępniona dzięki uprzejmości fotopolska-eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 617 - Pocztówka z 1910 roku, budynek sądu, znaleziona w Internecie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 616 - Pocztówka z 1915 roku, budynki przy Placu Wolności, znaleziona na portalu aukcyjnym (nie podano ceny).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 615 - Pocztówka z 1905 roku, Główny Dworzec kolejowy, znaleziona w Internecie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 614 - Pocztówka z 1905 roku, Główny Dworzec kolejowy, znaleziona w Internecie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 613 - Pocztówka z 1903 roku, znaleziona na zagranicznym portalu aukcyjnym, wystawiona za 20 euro.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.10 00:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 612 - Pocztówka z 1910 roku - na drugim planie zamek w Golubiu.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.11.03 20:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 586 - Pocztówka wystawiona na portalu aukcyjnym, prawdopodobnie z listopada 1900 roku. Na pocztówce widoczny hotel Złota Gwiazda i mleczarnia. Cena 199,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 22:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 585 - Rynek w roku 2013.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 22:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 584 - Szkoła Tysiąclecia, rok 1982. Zdjęcie znalezione na portalu aukcyjnym, wystawione za 8,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 22:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 583 - Pocztówka z 1977 roku, Rynek lata siedemdziesiąte, wystawiona na portalu aukcyjnym za 9,99 pln

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 21:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 582 - Rynek lata siedemdziesiąte. Zdjęcie wystawione na portalu aukcyjnym za 8,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 21:46, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 581 - Panorama Kowalewa, data zdjęcia nieznana.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 21:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 580 - Kościół katolicki, lata siedemdziesiąte. Zdjęcie wystawione na portalu aukcyjnym za 8,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 21:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 579 - Zdjęcie z 19.08.1959 roku. Widoczny stary sufit kościoła, który po remoncie wnętrza został przykryty deskami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 21:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 578 - Budowa basenu, zdjęcie wykonane 15.10.2013 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 21:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 576 - Okolicznościowa pocztówka z 2015 roku, wystawiona na portalu aukcyjnym za 5,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 20:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 575 - Manifestacja na rynku w 1913 roku. Pocztówka wystawiona na portalu aukcyjnym za 50,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 20:48, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 574 - Zdjęcie z 1968 roku, jeden z budynków Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Wystawione na portalu aukcyjnym za 8,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.10 20:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 572 - Pocztówka wystawiona na portalu aukcyjnym za 82,00 pln. Opisana jako "gospoda Złota gwiazda i tartak".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.07 00:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 570 - Fontanna w parku (Plac Wolności. Zdjęcie wykonane w 2010 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.07 00:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 569 - Pocztówka z przed 2010 roku, wystawiona na portalu aukcyjnym za 9,99 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.07 00:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 568 - Pocztówka z 1918 roku, wystawiona na portalu aukcyjny za kwotę 44,44 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.10.07 00:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 567 - Chełmonie - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.03 21:34, przez: Agnieszka 1983 | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 565 - Wnętrze brodnickiego baru dworcowego około 1910 roku. Z tyłu rozkład jazdy do Jabłonowa (Goslershausen), Działdowa (Soldau), Kowalewa (Schönsee), Iławy (Dt. Eylau)). Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów Pana Piotra Grążawskiego, który jest autorem artykułu "Koleją do Kowalewa". http://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/1,93191,13841678,Koleja_do_Kowalewa.html?disableRedirects=true

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 19:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 564 - Dworzec Miasto w Kowalewie. Pocztówka z 1914 roku. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 19:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 563 - Dworzec Główny w Kowalewie. Pocztówka z 1914 roku. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 18:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 562 - Jarmark w Dobrzyniu, rynek dobrzyński. W dolnej części zdjęcia widoczne są tory kolejki konnej. która istniała prawdopodobnie do 1918 roku. Zdjęcie pochodzi z forum golubkowo.pl

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 17:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 561 - Szkoła podstawowa przy ulicy Nowej, pocztówka z roku 1977, wystawiona na portalu aukcyjny za kwotę 9,99 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 17:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 556 - Dwór w Piątkowie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 555 - Dwór w Piątkowie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 554 - Dworek - ruiny dworku w Gronówku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 553 - Dwór w Gajewie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 552 - Dworek w Pruskiej Łące.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 551 - Dwór w Chełmońcu.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 550 - Dwór w Węgorzynie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 549 - Dwór - pałac w Gronowie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 548 - Dworek w Kowalewie (Odrodzenia 2).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 547 - Dworek w Kowalewie (Odrodzenia 2).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 546 - Dwór - pałac w Mirakowie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 545 - Dworek w Szychowie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 544 - Dworek w Szychowie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 543 - Dwór w Pluskowęsach.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 542 - Dwór w Pluskowęsach.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 541 - Dwór - pałac w Turznie, ruiny pawilonu w parku pałacowym.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 540 - Dwór - pałac w Turznie, od strony ogrodu.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 539 - Dwór - pałac w Turznie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 538 - Dwór - pałac w Turznie, od zaplecza.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 02:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 537 - Dwór - pałac w Turznie, boczne skrzydło.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 536 - Dworek w Chełmoniu.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 535 - Dworek w Chełmoniu.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 534 - Ostrowite - kościół poewangelicki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 533 - Golub Dobrzyń - pocztówka z lat 1900-1915, prusko-rosyjskie przejscie_graniczne, pochodzi z serwisy fotopolka.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 532 - Golub Dobrzyń - pocztówka z lat 1900-1902, panorama miasta, pochodzi z serwisy fotopolka.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 531 - Golub Dobrzyń - pocztówka z 1910 roku, pochodzi z serwisy fotopolka.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 530 - Golub Dobrzyń - pocztówka z 1910 roku, panorama miasta, pochodzi z serwisy fotopolka.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 529 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, zdjęcie pochodzi z serwisu fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 528 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, zdjęcie pochodzi z fotoforum.gazeta.pl

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 527 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, zdjęcie pochodzi z fotoforum.gazeta.pl

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 526 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, zdjęcie pochodzi z fotoforum.gazeta.pl

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 525 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, zdjęcie pochodzi z fotoforum.gazeta.pl

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 524 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, wnętrze kościoła.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 01:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 523 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, popiersie Jana Pawła II.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 522 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, tablica z opisem, umieszczona wewnątrz kościoła.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 521 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja, znak wysokości umieszczony na elewacji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 520 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 519 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 518 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 517 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 516 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 515 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 514 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 513 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 512 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 511 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 510 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 509 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 508 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 507 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 506 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 505 - Kowalewo - kościół p.w. św. Mikołaja. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 504 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - widok ogólny z wieżą i portalem głównym - stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 503 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment od północy - stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 502 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment z wieżą - od północnego-wschodu - stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 501 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment od północy - stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.02 00:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 500 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - widok ogólny od północnego-wschodu - z lewej prezbiterium - stan na 2011-09-16. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie. http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 499 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - ozdobna wieżyczka w narożniku muru wokół terenu przykościelnego - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 498 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - kaplica przy kościele - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 497 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - widok ogólny prezbiterium - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:52, przez: | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 496 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - widok ogólny od połuniowego-wschodu - stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 495 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment od południowego-wschodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 494 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - prezbiterium - od południowego-wschodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:46, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 493 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - prezbiterium od północy, stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 492 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - okienko w podziemiach prezbiterium - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:44, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 491 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment od północnego-wschodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 490 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment otoczenia przykościelnego - od zachodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 489 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - jedno z okien - od północy - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 488 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment od zachodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 487 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment od północnego-zachodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 486 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - fragment wieży od północnego-zachodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 485 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - wieża kościoła - widok od zachodu - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 484 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - brama wejściowa na teren przykościelny - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 483 - Wielka Łąka - kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty z XIII-XIV w. - widok ogólny z wieżą i portalem głównym - stan na 2011-09-16.<br /> Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie.<br /> http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 482 - Wielka Łąka - Kościół p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty (XIII-XIV w.).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 481 - Chełmonie - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 480 - Chełmonie - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 479 - Gronowo - kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 478 - Gronowo - kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 477 - Gronowo - kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 476 - Chełmonie - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 475 - Chełmonie - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 474 - Chełmonie - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 473 - Orzechowo - kościół p.w. św. Marii Magdaleny.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 472 - Pluskowęsy - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 471 - Pluskowęsy - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 470 - Srebrniki - kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 23:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 469 - Wąbrzeźno - przedwojenna pocztówka.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 22:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 468 - Srebrniki - kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 22:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 467 - Zieleń - kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 22:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 466 - Orzechowo - kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV w.).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.09.01 21:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 414 - Ozdobna pocztówka z 1914 roku - rynek i ulica Wilhelmstrasse (Chopina). Znaleziona na portalu aukcyjnym.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.14 22:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 413 - Pocztówka z lat siedemdziesiątych - rynek (widoczny przystanek autobusowy). Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za kwotę 29,99 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.14 22:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 412 - Pocztówka z 1900 roku - rynek (konsekracja sztandarów). Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za kwotę 99,99 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.14 22:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 411 - Pocztówka wydana przed 1905 rokiem - panorama Kowalewa, na której widać pocztę,szkołę i młyn parowy.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 17:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 410 - Pocztówka przdwojenna z widokiem kościoła katolickiego. Prawdopodobnie pochodzi z okresu 1905 - 1915. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 17:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 409 - Pocztówka przedwojenna z widokiem ulicy Dworcowej. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji antykwariatu Charlotta (charlotta.com.pl)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 17:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 408 - Pocztówka znaleziona na portalu aukcyjnym, data wydania nieznana.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 16:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 407 - Pocztówka przedwojenna - panorama Kowalewa, widok z górki zamkowej w tamtych czasach. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji antykwariatu Charlotta (charlotta.com.pl)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 16:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 406 - Przedwojenna pocztówka (awers) z widokiem rynku bez kostki. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 169,99 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 405 - Przedwojenna pocztówka (rewers) z widokiem rynku bez kostki. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 169,99 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 404 - Przedwojenna pocztówka (awers) z widokiem rynku. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 35,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 403 - Przedwojenna pocztówka (rewers) z widokiem rynku. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 35,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 402 - Pocztówka (awers) z widokiem rynku. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 49.00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 401 - Pocztówka (rewers) z widokiem rynku. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 49.00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 400 - Pocztówka z 1967 - baszta obronna. . Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 5,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:22, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 399 - Pocztówka (awers) z 1967 roku, wydawca B.W. RUCH_ fot. J. Gardzielewska. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 164,90 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 398 - Pocztówka (rewers) z 1967 roku, wydawca B.W. RUCH_ fot. J. Gardzielewska. Znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 164,90 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 397 - Koperta listu urzedowego nadanego przez Urząd Wojewódzki Pomorski do Sądu Grodzkiego w Kowalewie Pom w 1935 roku. znaleziona na portalu aukcyjnym, wystawiona za 9,00 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 01:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 396 - Pocztówka podpisana jako "Szkoła, Kowalewo 13". Lata 1905-1910. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 395 - Pocztówka z 1912 roku. Dawna plebania kościoła ewangelickiego przy Placu 700-lecia nr 24. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 394 - Ozdobna pocztówka z początku dwudziestego wieku - ulica Wilhelmstrasse (Chopina).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 393 - Pocztówka (awers) z lat 1898-1905 - Dworzec Główny kolejowy. Pocztówka wydana w 1912 roku (wystawiona w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 392 - Pocztówka (rewers) z lat 1898-1905 - Dworzec Główny kolejowy. Pocztówka wydana w 1912 roku (wystawiona w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 391 - Pocztówka wydrukowana w 1910 roku - dawna ulica Dworcowa. Pocztówka wystawiona na portalu aukcyjnym.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 390 - List Kowalewo 1856 rok, dokument niemiecki (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 389 - Stary list niemiecki, Schönsee Kowalewo Pomorskie - Thorn Toruń 1888 rok (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 388 - Urzędowy list niemiecki, Kowalewo 1860 rok (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 387 - Pocztówka (awers) wystawiona na portalu aukcyjnym, prawdopodobnie z listopada 1900 roku. Na pocztówce widoczny hotel i mleczarnia. Cena 249 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 386 - Pocztówka (rewers) wystawiona na portalu aukcyjnym, prawdopodobnie z listopada 1900 roku. Na pocztówce widoczny hotel i mleczarnia. Cena 249 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 385 - List Kowalewo 1857 rok, dokument niemiecki (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:22, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 384 - List Kowalewo 1857 rok, dokument niemiecki (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 383 - List - dokument, Kowalewo Schöensee z 1873 roku (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 382 - Obwoluta listu Schönsee Kowalewo Pomorskie 1889 rok (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 381 - List urzędowy Kowalewo - Thorn Toruń 1859 rok (list był wystawiony w portalu aukcyjnym).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 380 - Pocztówka z lat sześćdziesiątych, wystawiona na sprzedaż na portalu aukcyjnym.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 379 - Pocztówka (awers) z widokiem Głównego Dworca kolejowego, wysłana w 1905 roku z Kowalewa do Torunia. Znaleziona na stronie delcampe.net

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 378 - Pocztówka (rewers) z widokiem Głównego Dworca kolejowego, wysłana w 1905 roku z Kowalewa do Torunia. Znaleziona na stronie delcampe.net

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 377 - Pocztówka z 1930 roku - przedstawia Górę Zamkową w Kowalewie Pomorskim (fragment ruin zamku krzyżackiego i wieża ciśnień). Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 376 - Pocztówka z 1915 roku - panorama Kowalewa.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 375 - Pocztówka z przed 1924 roku - przedstawia ruiny gdaniska zamku krzyżackiego w Kowalewie Pomorskim.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 374 - Pocztówka z 1900 roku - cukrownia i Główny Dworzec kolejowy w Kowalewie Pomorskim. Jest podobna pocztówka z częściowo zapisanym awersem. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 373 - Pocztówka (rewers) z lat powojennych. Plac Wolności. Unikatowy widok fontanny. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.13 00:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 372 - Pocztówka (awers) z lat powojennych. Plac Wolności. Unikatowy widok fontanny. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 371 - Pocztówka z lat 1900-1914 - dwa budynki przy ulicy Odrodzenia. U dołu Szkoła zimowa, na górze budynek w którym kilkadziesiąt lat temu mieścił się ośrodek zdrowia. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 370 - Pocztówka z 1914 roku - panorama Kowalewa. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji antykwariatu Charlotta (charlotta.com.pl).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 369 - Dekoracyjna kartka z 1903 roku - panorama Kowalewa, za budynkami widoczny nieistniejący kościół ewangelicki. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji antykwariatu Charlotta (charlotta.com.pl).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 368 - Pocztówka z 1900-1906 roku - Marktplatz (dzisiaj rynek) oraz hotel przy ulicy Dworcowej (dzisiaj 23 Stycznia). Udostępniona dzięki uprzejmości administracji antykwariatu Charlotta (charlotta.com.pl).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 367 - Pocztówka z początku dwudziestego wieku z widokiem kościoła. Wystawiona na portalu aukcyjnym za 69,98 pln.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 366 - Pocztówka zakupiona przez Panią Marię prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych. Udostępniona przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 365 - Pocztówka zakupiona przez Panią Marię prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych. Udostępniona przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 364 - Pocztówka z przed 1939 roku - panorama Kowalewa. Udostępniona z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:48, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 363 - Pocztówka z przed 1903 roku - czarno-biała pocztówka z fotografiami cukrowni i Dworca Głównego kolejowego w Kowalewie Pomorskim. Awers jest częściowo zapisany. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:47, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 362 - Czarno-biała pocztówka, wydana prze 1915 rokiem, z trzema zdjęciami ukazującymi Wielkie Rychnowo w powiecie golubsko-dobrzyńskim i wyloty na Kowalewo Pomorskie i Mlewiec. Gruß aus Groß-Reichenau, nach Schönsee, nach Hofleben. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:46, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 361 - Pocztówka wydana przed rokiem 1914 - rynek w Kowalewie. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 360 - Pocztówka wydana przed 1905 rokiem - panorama Kowalewa. Na awersie widnieje napis: Cecylia Cyrankowska, Serdeczne pozdrowienia od mych rodziców. Udostępniona z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 359 - Pocztówka wydana w 1910 roku, przedstawia Główny Dworzec kolejowy w Kowalewie Pomorskim. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 358 - Pocztówka wydana w 1930 roku, przedstawia Plac Wolności w Kowalewie Pomorskim. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 357 - Ruiny baszty. Pocztówka wydana w 1930 roku. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 356 - Pocztówka wydana w 1910 roku, przedstawia nieistniejący kościół ewangelicki w Kowalewie Pomorskim. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 355 - Pocztówka z przed 1924 roku, wydana w Dreźnie. Przedstawia ruiny gdaniska zamku krzyżackiego w Kowalewie Pomorskim. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 354 - Pocztówka z 1918 roku. Czarno-biała fotografia przedstawiająca rynek w Kowalewie Pomorskim w okresie przed pierwszą wojną światową. Pocztówka wydana po odzyskaniu niepodległości. Obok niemieckiej nazwy miejscowości umieszczono pieczątkę z nazwą polską. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 353 - Widok Szkoły Zimowej z 1935 roku. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Winterschule.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 352 - Pocztówka z 1916 roku - rynek. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Drogerie Mettner (Markt Ecke Thorner Straße)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 351 - Pocztówka z 1910-1915 roku - panorama Kowalewa, widoczne dwa wiatraki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 350 - Pocztówka z 1900 roku - Dworzec Główny Kowalewo oraz wnętrza poczekalni z tamtych czasów. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 349 - Pocztówka z 1915 roku - Plac Wolności.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 348 - Pocztówka z 1918 roku - rynek. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Markt

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 347 - Pocztówka z okresu 1918-1928 roku - rynek.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 346 - Pocztówka z 1930 roku - przedstawia Górę Zamkową w Kowalewie Pomorskim. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 345 - Pocztówka z 1915 roku - rynek. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Markt

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 344 - Pocztówka z 1915 roku - rynek. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Markt und die 2 Kirchen

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 343 - Pocztówka z 1941 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 23:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 342 - Pocztówka z około 1900 roku - ulica Chopina, widok od strony Bielska. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 341 - Pocztówka z około 1900 roku - ulica Chopina, widok od strony rynku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:50, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 340 - Pocztówka z 1936 roku - panorama Kowalewa. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 339 - Data pocztówki nieznana. Rynek. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 338 - Pocztówka z roku 1908 - Dworzec Główny kolejowy, zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Bahnhof 1908

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:47, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 337 - Pocztówka (awers) z roku 1919 - hotel, zajazd Złota Gwiazda, Dworzec Miasto kolejowy.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:46, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 336 - Pocztówka z roku 1919 - hotel, zajazd Złota Gwiazda, dworzec kolejowy miasto - rewers.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:44, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 335 - Pocztówka z okresu 1925-1935 - Plac Wolności. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 334 - Pocztówka z roku 1940 - wieża ciśnień, plac 700-lecia, kościoły, urząd miejski. Udostępnione z prywatnej kolekcji Pana Dariusza Meller z Chełmży, któremu bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 333 - Pocztówka z roku 1916 - widok rynku. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Marktplatz 1916

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 332 - Pocztowka z panoramą Kowalewa, z okresu międzywojennego. Data wydania nieznana.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 331 - Pocztówka wydana w 1916 roku - Plac 700-lecia, popularnie zwany rynek.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 330 - Pocztówka z 1900-1914 roku. Rynek. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Marktplatz mit den 2 Kirchen

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 329 - Data pocztówki nieznana. Urząd policyjny, obecnie Urząd Miasta.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 328 - Data pocztówki nieznana - nieistniejąca cukrownia (okolice Głównego Dworca.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 327 - Pocztówka z roku 1926 - Plac Bismarka, dzisiaj Plac Wolności. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 326 - Pocztówka z roku 1910 - panorama miasta z górki zamkowej, widoczne dwa wiatraki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 325 - Pocztówka z roku 1940 - zajazd. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Reformgasthaus

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 324 - Pocztówka z roku 1918 - pozostałości zamku krzyżackiego.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 323 - Pocztówka z roku 1916 - obraz wiatraka wykonany przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Nieistniejący już wiatrak stał przy obecnej ulicy Młyńskiej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 322 - Pocztówka z roku 1916 - Stacja kolejowa Kowalewo Miasto, wiatrak, mleczarnia Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 321 - Pocztówka z okresu 1915-1918 - Dworzec Główny kolejowy. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Bahnhof.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 320 - Zdjęcie jako pocztówka, wysłane w 1915 roku pocztą polową z Kowalewa - awers

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 319 - Zdjęcie jako pocztówka, wysłane w 1915 roku pocztą polową z Kowalewa - rewers

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 318 - Pocztówka z roku 1915 - Dworzec Miasto kolejowy, na drugim planie wiatrak i mleczarnia. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Stadtbahnhof

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 317 - Pocztówka z roku 1915 - Plac 700-lecia i kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 316 - Pocztówka z roku 1902 - widok miasta: poczta, szkoła, młyn parowy. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 315 - Pocztówka z roku 1914 - dawniej zajazd, obecnie Urząd Miejski.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 314 - Pocztówka z 1914 roku - budynki przy ulicy Odrodzenia. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Culmseerstraße mit Winterschule im Hintergrund das Amtsgericht Culmseerstraße

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 313 - Pocztówka z 1914 roku - dawna ulica Dworcowa - widok mleczarni i banku. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Bahnhofstraße

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 312 - dawna ulica dworcowa. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Bahnhofstraße Haus Kilper links im Vordergrund (1914) Hotel, Gastwirtschaft, Kolonialwarenhandlung, Kohlenhandlung

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 311 - Pocztówka z okresu 1900-1906 - widok Dworca Głównego kolejowego. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.12 00:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 310 - Pocztówka z 1912 roku - Dworzec Miasto, rynek, Dworzec Główny, dworek, apteka, rzeźnia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 309 - Pocztówka z 1912 roku - budynek szkoły zimowej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 308 - Pocztówka z 1912 roku - nieistniejący kościół ewangelicki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 307 - Pocztówka z 1911 roku - widok nieistniejącego kościoła ewangelickiego. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net evangelische Kirche ca 1911, im Hintergrund Häuser am Bismarkplatz.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 306 - Pocztówka z 1911 roku - widok górki zamkowej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 305 - Pocztówka z okresu 1910-1915, obraz wiatraka wykonany przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Nieistniejący już wiatrak stał przy obecnej ulicy Młyńskiej. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 304 - Pocztówka z okresu 1910-1915 - budynek Dworca Głównego kolejowego. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:51, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 303 - Pocztówka z 1910 roku - poczta. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee kai Postamt Schönsee kaiserliches Postamt.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 302 - Pocztówka z 1910 roku - kościół ewangelicki, widok z tyłu. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 301 - Pocztówka z 1910 roku - Dworzec Główny kolejowy.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 300 - Pocztówka z okresu 1900-1915 - dawna ulica Dworcowa w Kowalewie. Po prawej stronie relikt zamku krzyżackiego. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 299 - Pocztówka z 1905 roku - mleczarnia i zajazd Złota Gwiazda wraz z hotelem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 298 - Pocztówka z 1905 roku - konsekracja sztandarów, rynek restauracja T. Drążkowski, Dworzec Główny Kowalewo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 297 - Pocztówka z 1905 roku

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 296 - Pocztówka z 1905 roku - rynek.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 295 - Widokówka z 1901 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 294 - Pocztówka z widokami: zajazd Złota Gwiazda, bank, rynek, mleczarnia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 293 - Pocztówka z 1900 roku, widok sklepu Szymańskiego.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 292 - Pocztówka wysłana w 1903 roku - rewers.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 291 - Pocztówka wysłana w 1903 roku - awers

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 290 - List wysłany w 1875 roku z Torunia do Kowalewa - rewers.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 289 - List wysłany w 1875 roku z Torunia do Kowalewa - awers.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 23:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 288 - Pocztówka z lat 1900-1905. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 00:22, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 287 - Pocztówka z lat 1900-1906 - dworzec główny kolejowy. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.e

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 00:22, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 286 - Pocztówka z lat 1898-1905 - Dworzec Główny kolejowy, cukrownia. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 00:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 285 - Pocztówka z lat 1899-1905 - Dworzec Główny w Kowalewie. Udostępniona dzięki uprzejmości administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 00:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 284 - Pocztówka przedwojenna (rewers) - rynek. Wystawiona na portalu aukcyjnym w cenie 49,00 złotych.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 00:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 283 - Pocztówka przedwojenna (awers) - rynek. Wystawiona na portalu aukcyjnym w cenie 49,00 złotych.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.11 00:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 282 - Pocztówka wydana w 2015 roku, znaleziona na portalu aukcyjnym.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 281 - Okolicznościowa pocztówka wydana w 2005 roku, znaleziona na portalu aukcyjnym.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 280 - Pocztówka okolicznościowa wystawiona na portalu aukcyjnym, 2010 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 279 - Pocztówka wystawiona na portalu aukcyjnym, 2010 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 278 - Kowalewo - kompozycja własna wykonana przez jurek0727

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 277 - Pocztówka z mojej prywatnej kolekcji - lata dziewięćdziesiąte.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 276 - Pocztówka z mojej prywatnej kolekcji - lata dziewięćdziesiąte.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 275 - Pocztówka z mojej prywatnej kolekcji - lata dziewięćdziesiąte.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.04 00:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 274 - Pocztówka zakupiona przez Panią Marię prawdopodobnie w latach dziewięćdziesiątych. Udostępniona przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.08.03 23:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 273 - Dawna ulica Dworcowa z 1914 roki i obecnie ulica 1 Stycznia - widok mleczarni i banku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 17:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 272 - Urząd miasta / zajazd - rok 1914 i współcześnie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 17:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 271 - Ulica 21 Stycznia i 1 Stycznia - zdjęcie z lat pięćdziesiątych i współczesne.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 17:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 270 - Jedyna pozostałość z czterech wież strażniczych zamku krzyżackiego przy ulicy Batalionów Chłopskich - zdjęcie z lat pięćdziesiątych i współczesne.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 269 - Plac Wolności - lata pięćdziesiąte i współcześnie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 268 - Fragment rynku przed wojną i współcześnie (plebania).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 267 - Przed wojną hotel "Złota Gwiazda" a dzisiaj prywatna przychodnia lekarska (kiedyś ulica Dworcowa, 23 Stycznia, 21 Stycznia a dzisiaj 1 Stycznia).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 266 - Fragment rynku - lata trzydzieste i współcześnie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 265 - Gdanisko (pozostałość zamku).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 264 - Zakręt ulicy Batalionów Chłopskich - zdjęcie z lat trzydziestych i współczesne.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 263 - Urząd miasta Kowalewa Pomorskiego - zdjęcie z lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia i z 2010 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 262 - Ulica Szkolna - stara szkoła, która spłonęła w latach siedemdziesiątych oraz budynek mieszkalny, który ją zastąpił.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 16:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 261 - Budynek poczty przy ulicy Szkolnej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 00:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 260 - Brama na ulicy Szkolnej.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.20 00:45, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 259 - Dawna plebania kościoła ewangelickiego - obecnie przedszkole.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:44, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 258 - Autor Sławomir Adamkiewicz - Plac Wolności i Fosa Jagielońska. Listopad 2012. Zdjęcie dodane przez jurek0727, któremu dziękuję za wzbogacanie galerii "Kowalewo z lotu ptaka".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 257 - Autor Sławomir Adamkiewicz - Droga dojazdowa do Kowalewa od ul.Odrodzenia. Listopad 2012. Zdjęcie dodane przez jurek0727, któremu dziękuję za wzbogacanie galerii "Kowalewo z lotu ptaka".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 256 - Autor Sławomir Adamkiewicz - Stacja kolejowa Kowalewo Główny Dworzec , panorama. Listopad 2012. Zdjęcie dodane przez jurek0727, któremu dziękuję za wzbogacanie galerii "Kowalewo z lotu ptaka".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 255 - Autor Sławomir Adamkiewicz - Budynek remizy Straży Pożarnej. Listopad 2012. Zdjęcie dodane przez jurek0727, któremu dziękuję za wzbogacanie galerii "Kowalewo z lotu ptaka".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 254 - Autor Sławomir Adamkiewicz - Oczyszczalnia ścieków ul. Chopina. Listopad 2012. Zdjęcie dodane przez jurek0727, któremu dziękuję za wzbogacanie galerii "Kowalewo z lotu ptaka".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 253 - Autor Sławomir Adamkiewicz - Fosa Jagielońska, cmentarz i stary stadion piłkarski. Listopad 2012. Zdjęcie dodane przez jurek0727, któremu dziękuję za wzbogacanie galerii "Kowalewo z lotu ptaka".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 252 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 251 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 250 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 249 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 248 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 247 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 246 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 245 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 244 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 243 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 242 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 21:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 241 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 20:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 240 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 20:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 239 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 20:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 238 - Autor zdjęcia nieznany, znalezione w internecie. Data wykonania nieznana, prawdopodobnie pomiędzy 2000 a 2010 rokiem.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 20:55, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 237 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 20:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 236 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 20:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 235 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:44, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 234 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 233 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 232 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 231 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 230 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 229 - Autor Sławomir Adamkiewicz w czasie lotu motolotnią w listopadzie 2012r. Zdjęcie dodał jurek0727, autor wyraził zgodę na publikację zdjęcia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 228 - Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pana Czesława Rekowskiego z Wąbrzeźna. Wykonane zostało podczas przelotu nad Kowalewem. Otrzymałem od autora zgodę na publikację, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.19 00:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 227 - Dworzec Główny w Kowalewie, okres wojny, tuż po bombardowaniu. Zdjęcie odszukane i nadesłane przez Pana Piotra Steinhagen, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.11 00:26, przez: Piotr Steinhagen | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 226 - Dworzec Główny w Kowalewie, okres wojny, tuż po bombardowaniu. Zdjęcie odszukane i nadesłane przez Pana Piotra Steinhagen, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.11 00:25, przez: Piotr Steinhagen | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 225 - Dworzec Główny w Kowalewie, okres wojny, tuż po bombardowaniu. Zdjęcie odszukane i nadesłane przez Pana Piotra Steinhagen, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.11 00:24, przez: Piotr Steinhagen | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 224 - Prawdopodobnie okolice Dworca Głównego w Kowalewie, okres wojny, tuż po bombardowaniu. Zdjęcie odszukane i nadesłane przez Pana Piotra Steinhagen, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.11 00:19, przez: Piotr Steinhagen | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 223 - Basen w Kowalewie. Zdjęcie publikowane dzięki uprzejmości Pani Emilii Jasińskiej, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 222 - Budynek przy ulicy Krótkiej, który spłonął w 2014 roku. Zdjęcie nadesłane anonimowo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 221 - Rynek w Kowalewie, 5 grudzień 2015 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 220 - Figura Matki Boskiej przy ul.Odrodzenia - w tle internat dawnej Metalówki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 219 - Ulica Wąska. Widok od strony Polo Marketu.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 218 - Miejski dworzec kolejowy, placyk przed dworcem - od strony torów, z prawej strony widoczna dobudówka - zabudowana rampa wyładowcza przy ekspedycji towarowej, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 217 - Miejski dworzec kolejowy, z prawej dobudówka do ekspedycji towarowej, na wprost - tor w kierunku Golubia-Dobrzynia, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 216 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, widok ogólny - od strony zarośniętych torów, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 215 - Miejski dworzec kolejowy, fragment peronu i toru w stronę dworca Kowalewo Pomorskie, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 214 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, zniszczony fragment nazwy stacji - pozostały został zabudowany - od strony torów, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.09 00:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 213 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, fragment od strony torów, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 212 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, fragment piętra - od strony parkingu, u dołu widoczny fragment współczesnej dobudówki, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 211 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, widok ogólny - od strony torów, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 210 - Miejski dworzec kolejowy, szczyt budynku głównego - zniszczona tablica - kiedyś z nazwą stacji, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 209 - Miejski dworzec kolejowy, ekspedycja towarowa, widok ogólny - od strony parkingu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 208 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, wejście - od strony parkingu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 207 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, widok ogólny - od strony parkingu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 206 - Miejski dworzec kolejowy, budynek główny, widok ogólny - od strony parkingu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 205 - Dom przy ulicy 1 Maja. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 204 - Ulica Odrodzenia. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 203 - Mur okalający kościół katolicki. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 202 - Wjazd do ulicy Szkolnej, budynek poczty. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 201 - Ulica Wąska. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 200 - Ulica 1-go Maja (w stronę wyjazdu do Wąbrzeźna). Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 199 - Ulica 1-go Maja (w stronę wjazdu do Kowalewa). Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 198 - Ulica 1-go Maja (wyjazd w stronę Wąbrzeźna). Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 197 - Ulica Murna. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:43, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 196 - Domy przy ulicy Toruńskiej w kierunku rynku. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 195 - Domy przy ulicy Toruńskiej. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:42, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 194 - Ulica 23 Stycznia. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 193 - Osiedle bloków przy ulicy Fosa Jagiellońska, widoczna wieża kościoła katolickiego. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 192 - Miejsko Gminny Dom Kultury, pomnik Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 191 - Plac Wolności - park. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 190 - Plac Wolności - park. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 189 - Ulica Odrodzenia, droga do dworca głównego. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 188 - Wjazd do Kowalewa od strony Sierakowa, dwa budynki przed wiaduktem kolejowym. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 187 - Główny dworzec, dwie kolejowe wieże ciśnień, widok ogólny - w głębi dworzec kolejowy, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 186 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, fragment dolnej części, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 185 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, fragment wnętrza, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 184 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, fragment wnętrza, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.htmlzgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 183 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, wejście do wieży, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 182 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od strony ulicy, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 181 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od frontu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 180 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od strony torów, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 179 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od strony torów, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 178 - Główny dworzec, dwie kolejowe wieże ciśnień, widok ogólny - w głębi dworzec kolejowy, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 177 - Główny dworzec, dwie kolejowe wieże ciśnień, widok ogólny, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 176 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, wodowskaz, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 175 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, górna część wieży ze zbiornikiem wodnym, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:01, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 174 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, górna część wieży ze zbiornikiem wodnym, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 173 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, zamurowane wejście, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 172 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od strony ulicy, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 23:00, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 171 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od strony torów kolejowych, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 170 - Główny dworzec, kolejowa wieża ciśnień, widok ogólny od strony torów kolejowych, stan na 2011-09-16. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 169 - Miejska wieża ciiśnień, górna część wieży, stan na 2007-03-27 Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:59, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 168 - Miejska wieża ciśnień, widok ogólny, stan na 2007-03-27 Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 167 - Miejska wieża ciśnień, widok na okienko w górnej części wieży, stan na 2007-03-27 Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 166 - Miejska wieża ciśnień, widok na okna obok wejścia, stan na 2007-03-27. Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:58, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 165 - Miejska wieża ciśnień, widok z dołu od frontu, stan na 2007-03-27. Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 164 - Miejska wieża ciśnień, drzwi wejściowe, stan na 2007-03-27. Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 163 - Miejska wieża ciśnień, stan na 2007-03-27. Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 162 - Miejska wieża ciśnień, stan na 2007-03-27. Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 161 - Miejska wieża ciśnień, widok ogólny, stan na 2007-03-27. Była czynna do połowy lat 90-tych, obecnie jest wykorzystywana jako maszt anten telefonii komórkowej. Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 160 - Poczta - widok ogólny od południa, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 159 - Poczta - widok ogólny od wschodu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:49, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 158 - Poczta - widok ogólny od północnego-wschodu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 157 - Poczta - widok ogólny od północnego-wschodu, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 156 - Główny dworzec kolejowy, budynek główny, widok ogólny - od strony parkingu i miasta, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 155 - Główny dworzec kolejowy, budynek główny, widok ogólny - od strony parkingu i miasta, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 154 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku głównego, widok ogólny - od strony parkingu i miasta, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 153 - Główny dworzec kolejowy, fragment 2 budynków, widok ogólny - od strony parkingu i miasta, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 152 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku głównego, toalet i wież ciśnień (za drzewami), widok od strony parkingu i miasta, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 151 - Główny dworzec kolejowy, fragment hallu dworcowego - z lewej strony kasa biletowa, na wprost dawna kasa bagażowa, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 150 - Główny dworzec kolejowy, poczekalnia, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 149 - Główny dworzec kolejowy, wyjście z poczekalni na perony, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 148 - Główny dworzec kolejowy, fragment 2 budynków (w tym głównego), widok ogólny - od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 147 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku głównego, widok od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 146 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku obok budynku głównego, widok od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16. Pan Leszek Kołakowski poprosił o uzupełnieni opisu tego zdjęcia, co z przyjemnością czynię: "W tym budynku na dole mieścił się urząd pocztowy, oznakowany numerem kodu 87-420. Na piętrze w latach chyba jeszcze 80-tych była kolejowa przychodnia lekarska oraz kolejowy telegraf. Z sentymentem oglądam te zdjęcia, ponieważ mieszkałem właśnie w budynku stacyjnym (okna nad wiatą peronu)". Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 145 - Główny dworzec kolejowy, ściana szczytowa budynku głównego, widok od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 144 - Główny dworzec kolejowy, jedno z okien budynku głównego, widok od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 143 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku głównego, widok od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 142 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku głównego oraz zejścia do podziemnego przejścia na peron drugi, widok od strony peronu pierwszego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 141 - Główny dworzec kolejowy, zejście do podziemnego przejścia na peron drugi, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 140 - Główny dworzec kolejowy, widok z peronu pierwszego w kierunku Wąbrzeźna, w głębi budynek nastawni, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 139 - Główny dworzec kolejowy, budynek nastawni, widok w kierunku Wąbrzeźna, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 138 - Główny dworzec kolejowy, widok w kierunku Wąbrzeźna - widoczny m.in. żuraw wodny, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 137 - Główny dworzec kolejowy, widok z peronu pierwszego na peron drugi i tory w kierunku Wąbrzeźna, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 136 - Główny dworzec kolejowy, widok z peronu drugiego na zejścia do przejścia podziemnego, fragmenty 2 budynków (w tym głównego) - w kierunku Wąbrzeźna, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 135 - Główny dworzec kolejowy, fragment budynku głównego - widok z peronu drugiego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 134 - Główny dworzec kolejowy, widok ogólny - od strony peronu drugiego, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 22:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 133 - Główny dworzec kolejowy, widok ogólny z peronu drugiego na budynki stacyjne, wieże ciśnień i oba perony, stan na 2011-09-16 Bardzo dziękuję za zgodę na publikację zdjęcia Panu Tomaszowi Stochmal, autorowi książki Zapomniane miejsca Kujawsko-pomorskie http://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-kujawsko-pomorskie-p-167.html

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 132 - Budynek przy ulicy Krótkiej, który spłonął w 2014 roku. Zdjęcie nadesłane anonimowo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 131 - Ulica Fosa Jagiellońska, zdjęcie z 2016 roku. Budynek dawnej piekarni. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 130 - Ulica 23 Stycznia, zdjęcie z 2016 roku. Budynek nowego sklepu Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 129 - Budynek postawiony na miejscu dawnej Szkoły Powszechnej, który spłonął pod koniec lat siedemdziesiątych., zdjęcie z 2016 roku. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 128 - Ulica Szpitalna, zdjęcie z 2016 roku. Na wprost widoczny budynek dawnej apteki na ulicy 23 Stycznia. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 127 - Ulica Szpitalna, zdjęcie z 2016 roku. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 126 - Ulica Toruńska, zdjęcie z 2016 roku. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 125 - Jedna z bram na ulicy Szkolnej. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 124 - Ulica Szkolna. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:34, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 123 - Ulica Szkolna. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 122 - Budynek poczty. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 121 - Budynek poczty. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 120 - Budynek poczty Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 119 - udynek przedszkola. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 118 - Figura i na drugim planie budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 117 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 116 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 115 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 114 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 113 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 112 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 111 - Budynek Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 110 - Plan miasta i gminy. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 109 - Plan miasta i gminy. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 108 - Rynek. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:27, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 107 - Rynek. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 106 - Rynek. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 105 - Rynek. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 104 - Rynek. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 103 - Rynek. Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 102 - Narożny budynek ulicy Szpitalnej w którym kiedyś mieściła się "ochronka dla dzieci". Zdjęcie znalezione na chomiku, dodane za zgodą pomorzanindw, któremu bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 101 - Góra zamkowa, widok na działającą kilkadziesiąt lat temu wieżę ciśnień. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:23, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 100 - Osiedle przy ulicy Fosa Jagiellońskiej. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 099 - Na drugim planie kościół, na pierwszym pozostałość wieży zamku krzyżackiego. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 098 - Narożny budynek ulicy Szpitalnej w którym kiedyś mieściła się "ochronka dla dzieci". Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 097 - Narożny budynek ulicy Szpitalnej w którym kiedyś mieściła się "ochronka dla dzieci". Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 096 - Narożny budynek ulicy Szpitalnej w którym kiedyś mieściła się "ochronka dla dzieci". Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 095 - Ulica 23 Stycznia, wjazd na rynek od strony Brodnicy, tylna ściana kościoła. Zdjęcie dostarczyła Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 094 - Fotka rynku wykonana po godzinie 22:00, 26 grudzień 2015 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 093 - Fotka rynku wykonana po godzinie 22:00, 26 grudzień 2015 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 092 - Trybuny nowego stadionu w Kowalewie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 091 - Wjazd do rynku od ulicy Toruńskiej, zdjęcie wykonane po roku 2000.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 090 - Dni techniki 2016 w Kowalewie. Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pana Marka Grabowskiego

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 089 - Dni techniki 2016 w Kowalewie - Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - rower elektryczny. Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pana Marka Grabowskiego

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 088 - Dni techniki w Kowalewie . Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pana Marka Grabowskiego

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 087 - echnik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - pompa ciepła Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pana Marka Grabowskiego

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 086 - Budynek dawnej mleczarni w Kowalewie, ulica 23 Stycznia. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 085 - Pozostałość zamku krzyżackiego. Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich, z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegających murów; wykonana z kamienia oraz cegły - fragment murów miejskich, widok ogólny od zachodu. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 084 - Budynek przedszkola w Kowalewie (dawna pastorałka kościoła ewangelickiego). Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 083 - Budynek Urzędu Miasta w Kowalewie. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 082 - Rynek w Kowalewie. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 081 - Rynek w Kowalewie. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 080 - Rynek w Kowalewie. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 079 - Budynek Dworca Głównego kolejowego w Kowalewie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 078 - Budynek dawnego dworca kolejowego miejskiego w Kowalewie. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 077 - Budynek mieszkalny przy ulicy Toruńskiej. Zdjęcie wykonane przez Pana Zbigniewa Szczodrowskiego z Torunia, nadesłane przez Panią Marię Firkowską Dankowską, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:08, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 076 - Urząd miasta w Kowalewie Pomorskim

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 075 - Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:07, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 074 - Rynek. Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pani Marii Firkowskiej Dankowskiej, której bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 073 - Budynek Urząd Miasta. Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pani Marii Firkowskiej Dankowskiej, której bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 072 - Placu Wolności Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pani Marii Firkowskiej Dankowskiej, której bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 071 - Fontanna w parku na Placu Wolności. Zdjęcie dodane dzięki uprzejmości Pani Marii Firkowskiej Dankowskiej, której bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi zbiorami.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 070 - Skatepark w Kowalewie.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 069 - 2004 rok - dom sióstr Elżbietanek

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 21:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 068 - 2004 rok - dom sióstr Elżbietanek

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 20:39, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 067 - Wjazd do Kowalewa od strony Torunia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:57, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 066 - Zdjęcie z widokiem ulicy Toruńskiej - procesja w 1959 roku. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w pracowni Foto-Zabłoński (podpisane na rewersie: Kowalewo Pomorskie, Rynek 2). Publikuję za zgodą administracji fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:47, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 065 - Zdjęcie zeskanowane z lokalnej prasy - nieistniejący kościół ewangelicki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 064 - Zdjęcie zeskanowane z lokalnej prasy - mleczarnia przy ulicy 23 Stycznia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:38, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 063 - Zdjęcie znalezione na stronie aukcyjnej, podpisane jako: "Kościół przed wojną". Mocno zniszczone ale warte pokazania.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 062 - W 1882 roku wybudowano w Kowalewie synagogę. Mieściła się przy ulicy Szpitalnej. Jest to skan zdjęcia z monografii Gmina Kowalewo Pomorskie. Tradycja i nowoczesność, Piotr Birecki.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 061 - Stare zdjęcie wieży więziennej, prawdopodobnie z lat trzydziestych. Narożna baszta więzienna dawnych obwarowań miejskich, z zachowanymi m.in. otworami strzelniczymi oraz śladami przylegających murów; wykonana z kamienia oraz cegły, wybudowana w XIII-XIV w. Nadesłane przez Pana Piotra, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 060 - Data zdjęcia nieznana - ulica Legionów, dzisiaj Odrodzenia. Nadesłane przez Pana Piotra, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 059 - Data zdjęcia nieznana - Dworzec Kowalewo Miasto. Nadesłane przez Pana Piotra, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:33, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 058 - Ulica Szpitalna - lata siedemdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 057 - Ulica Batalionów Chłopskich - lata osiemdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:32, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 2 razy)

# 056 - Pozostałość zamku krzyżackiego - gdanisko (jeden z trzech filarów mostu). Jest już takie zdjęcie, jednak moje jest trochę lepszej jakości. Lata trzydzieste - pięćdziesiąte.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 055 - Wieża narożna miejskich murów obronnych z przełomu XIII-XIV wieku, potocznie zwana basztą. Jest już takie zdjęcie, jednak postanowiłem je dodać, bo jest lepszej jakości. Fotka z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:30, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 054 - Ulica Toruńska - lata siedemdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:29, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 053 - Ulica Marszałka J.Piłsudskiego, dzisiaj to ulica Toruńska. Zdjęcie z lat trzydziestych, z mojej kolekcji. Jest już takie zdjęcie, dodaję moje, ponieważ jest lepszej jakości.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:28, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 052 - Ulica 21 stycznia - lata pięćdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:25, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 2 razy)

# 051 - Ulica 21 lub 23 stycznia - lata siedemdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 050 - Panorama - lata sześćdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:24, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 049 - Rynek - lata siedemdziesiąte. Wodoczna plebania i kiosk Ruchu. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:22, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 048 - Rynek - lata trzydzieste. Zdjęcie z mojej kolekcji.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 047 - Rynek - lata sześćdziesiąte. Zdjęcie z mojej kolekcji

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:21, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 046 - Zdjęcie z 1920 roku - entuzjastyczne przywitanie wojsk polskich na rynku w Kowalewie. Zdjęcie udostępnił ze swojej prywatnej kolekcji Pan Piotr Buchholz, bardzo dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 045 - Zdjęcie z roku 1964, urząd miasta.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 044 - Rynek. Zdjęcie przysłała do mnie Pani Maria Firkowska Dankowska, dziękuję. - Udało mi się odczytać ten duży rozciągnięty napis :) "Pozdrawiamy obrońców pokoju na całym świecie".

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:19, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 043 - Data zdjęcia nieznana - urząd miasta, zwany również magistratem. Zdjęcie nadesłane przez Pana Piotra, dziękuję bardzo.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 042 - Data zdjęcia nieznana - ulica Marszałka J. Piłsudskiego, obecnie ulica toruńska.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 041 - Data zdjęcia nieznana - dawna szkoła powszechna, spłonęła w latach siedemdziesiątych prawdopodobnie w 1977 roku.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 040 - Data zdjęcia nieznana - szkoła powszechna.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:15, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 039 - Data zdjęcia nieznana - domy przy Placu Wolności (4 5 6), dawniej Bismarkplatz 4. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Bäckerei und Konditorei Max Garbrecht Schönsee, Bismarkplatz 4

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 038 - Data zdjęcia nieznana - budynek sądu przy ulicy Odrodzenia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:10, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 037 - Data zdjęcia nieznana - rynek.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 19:09, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 036 - Data zdjęcia nieznana - przedszkole, dawna pastorałka kościoła ewangelickiego.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 035 - Data zdjęcia nieznana - panorama Kowalewa.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 034 - Data zdjęcia nieznana - poczta.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:37, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 033 - Data zdjęcia nieznana - plebania.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:35, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 032 - Data zdjęcia nieznana - nieistniejący kościół ewangelicki. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net/Schönsee_(Kreis_Briesen) Schönsee evangelische Kirche

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:31, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 031 - Data zdjęcia nieznana - góra zamkowa.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:26, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 030 - Data zdjęcia nieznana - gdanisko

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 18:20, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 029 - Data zdjęcia nieznana - dworzec miasto w Kowalewie Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Markt Blick auf die katholische Kirche im Hitergrund die evangelische Kirche

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 17:48, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 028 - Data zdjęcia nieznana - budynek w Kowalewie. Seilerei von Friedrich Klopp

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 17:41, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 027 - Data zdjęcia nieznana - kościół pod wezwaniem św. Mikołaja

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 10:53, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 026 - Data zdjęcia nieznana - rynek, plac 700-lecia

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 10:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 025 - Data wykonania zdjęcia nieznana. Widok części rynku i dwóch kościołów. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Schönsee Markt Blick auf die katholische Kirche im Hitergrund die evangelische Kirche

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 10:48, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 024 - Zdjęcie z roku 1914 - hotel i sklep spożywczy. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Haus Kilper Hotel Kolonialwaren, Kohlenhandlung

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.07.08 10:36, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 023 - Ulica 23 Stycznia vs. ulica Dworcowa

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.06.03 20:40, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 022 - Ulica Chopina, widok od rynku w stronę Bielska. Zdjęcie publikowane dzięki uprzejmości Pani Emilii Jasińskiej, dziękuję.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018.06.03 20:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 021 - Zdjęcie z roku 1940 - szklarnie. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Glashäuser Borrmann

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-21 22:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 020 - Zdjęcie z roku 1940 - budynek mieszkalny, kiedyś hotel. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Wohnhaus Borrmann, dawniej hotel

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 23:06, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 019 - Ulica Toruńska - procesja, lata 1960-1970.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 23:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 018 - To zdjęcie otrzymałem od Pani Bernadety Dzikowskiej, kowalewianki która od 30stu lat mieszka w Policach. Rynek, lata siedemdziesiąte.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 23:05, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 017 - Zdjęcie z 1930 roku - Plac Wolności.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 23:04, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 016 - Zdjęcie z okresu 1930-1938, Szkoła rolnicza żeńska w Kowalewie Pomorskim.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 23:03, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 015 - Zdjęcie z 1920 roku, przesłane przez Panią Alicję Reza. Oto opis właścicielki fotografii: &quot;Zdjęcie jest niewyraźnie, bo zrobione tabletem, mam oryginał mocno zniszczony, ale w tej chwili jestem w Anglii a oryginał jest w Polsce. Można dodać zdjęcie, będzie mi bardzo miło, cieszę się że taka strona powstała, bo młode pokolenie słabo zna historię naszego miasta. Postaram się zrobić skan tego zdjęcia jak wrócę do Polski. Zdjęcie jest zrobione w 1920 r., przedstawia wiatrak, w którym mieścił się młyn, w okolicy dworca miejskiego. Mój Ojciec uczył się tam zawodu młynarza około 1930 roku.&quot; - Bardzo dziękuję Pani Alicji Reza za kontakt i za przysłanie zdjęcia. Trzymam za słowo i czekam na lepszy skan ;). - Dodałem nową pocztówkę z 1910-1915 roku - panorama Kowalewa, (galeria Pocztówki, listy) - są na niej widoczne dwa wiatraki. Prawdopodobnie ten drugi to wiatrak z tego zdjęcia :)

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 014 - Zdjęcie prawdopodobnie z roku 1960. Ruiny zamku krzyżackiego - gdanisko.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:56, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 013 - Zdjęcie prawdopodobnie z okresu 1960-1970. Ruiny zamku krzyżackiego - gdanisko.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:54, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 012 - Zdjęcie z okresu 1967-1969 - widok Kowalewa (po prawej widoczny zakręt ulicy 23 Stycznia).

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:52, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 011 - Wieża narożna miejskich murów obronnych z przełomu XIII-XIV wieku, potocznie zwana basztą. Data wykonania zdjęcia nieznana.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:51, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 010 - Zdjęcie z roku 1968 - wieża narożna miejskich murów obronnych z przełomu XIII-XIV wieku, potocznie zwana basztą.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:18, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 009 - Zdjęcie z roku 1967, park.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:17, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 008 - Zdjęcie z roku 1971 - rynek Plac 700-lecia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:16, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 007 - Zdjęcie z roku 1971 - rynek Plac 700-lecia.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:14, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 006 - Zdjęcie z roku 1940 - pole tulipanów niopodal Kowalewa.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 005 - Park, 1970 rok.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:13, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 004 - Rynek, lata 1970-1980. Udostępnione dzięki fotopolska.eu

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:12, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 003 - Rynek z widokiem na wieżę ciśnień. Data zdjęcia nieokreślona, raczej po roku 1911. Zdjęcie pochodzi z wiki-de.genealogy.net Blick auf den Wasserturm.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-05-20 22:11, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)

# 002 - Ulica 23 stycznia, lata 1947-1953.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-02-14 21:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 1 razy)

# 001 - Zdjęcie prawdopodobnie z 1930 roku. Baszta i budynek przy dzisiejszej ul. Batalionów Chłopskich 12.

Ładowanie obrazu... proszę czekać...
Dodane: 2018-02-14 21:02, przez: administrator | Pobierz | (Pobrano: 0 razy)605